Cum soliciți un loc de parcare de reședință online

Andrei Bădescu

Updated on:

3 minutes
parcare-resedinta-online-bucuresti

parcare-resedinta-online-bucuresti

Încet, încet, lucrurile încep să se miște spre o digitalizare întârziată și în instituțiile statului. Dacă acum 2 ani, inventarierea locurilor de parcare se făcea offline, prin prezența la ADP-ul de sector, între timp, am descoperit că unele primării de sector, au implementat  sisteme online pentru solicitarea unui loc de parcare cât și de actualizare a datelor de contact.

Sectoare din București unde se pot face cereri online către autorități pentru un loc de parcare de reședință

Solicitare / cerere loc de parcare reședință ADP Sector 3, online

Atribuirea locurilor de parcare de reședință în Sectorul 3 este reglementată de Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 175 din 28.03.2019 privind modificarea și completarea Regulamentului referitor la licitația/atribuirea locurilor din parcările de resedință de pe raza Sectorului 3 al Municipiului București aprobat prin HCLS3 16 din 29.01.2018, cu aplicare din 01.02.2018.

  • Solicitare loc de parcare ADP Sector 3 online – link

Cerere online loc de parcare reședință ADP Sector 3

Accesarea acestui serviciu online nu necesită un cont de contribuabil creat în prealabil. Tot ce este nevoie este să vă puneți adresa de email în campul cerut și veți primi pe email un link unic pe care îl puteți folosi pentru o singură accesare.

O dată primit emailul, procesul de a înregistra o cerere pentru un loc de parcare pentru ADP Sector 3 începe.

Solicitare / cerere loc de parcare reședință Sector 4, online

Începând cu 14.09.2018, locurile de parcare de reședință vor fi atribuite în baza solicitărilor transmise exclusiv electronic prin intermediul platformei online, în limita locurilor disponibile, în conformitate cu prevederile HCL nr. 98/15.05.2019.

  • Solicitare / cerere loc de parcare ADP Sector 4, online – link
Regulamentul parcărilor de reședință aferent locuitorilor din sector 4 poate fi accesat aici.

Solicitare / cerere loc de parcare reședință ADP Sector 6, online

Începând cu data de 15.04.2019, Serviciul Parcaje de Reședință a pus la dispoziția cetățenilor sectorului 6 o platformă online dedicată, ce poate fi consultată pentru dobândirea unui loc de parcare în cadrul parcajelor de reședință din sector.

  • Solicitare loc de parcare ADP Sector 6 online – link
Locurile de parcare care vor fi disponibile prin platforma online pusă la dispoziție vor fi cele neplătite și cele care nu au fost reînnoite și nu respectă condițiile cumulative.

Accesează platforma online, completează formularul solicitării locului de parcare așa cum este prezentat și în tutorialul online al celor de la ADP S6.

Condiții loc de parcare reședință ADP Sector 6

Atribuirea locurilor în parcările de reședință se face numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

  1. nu se poate aloca mai mult de un loc pentru fiecare apartament
  2. locurile de parcare pot fi atribuite numai pentru autoturisme înmatriculate în București
  3. se pot atribui numai persoanelor care domiciliază în imobilul respectiv (dovada domiciliului se va face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin cartea de identitate, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate)
  4. se pot atribui numai pentru autoturismele proprietate personală, pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de leasing şi pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de comodat (contractul de comodat trebuie să fie autentificat la notar)
  5. se pot atribui numai pentru cetățenii care fac dovada valabilității inspecției tehnice periodice (ITP).

Metodologia privind atribuirea parcărilor de reședință din sectorul 6 prin sistem online poate fi accesată aici.


Sectoare din București unde nu se pot face cereri online către autorități pentru un loc de parcare de reședință

Conform informațiilor găsite pe site-urile autorităților, în sectoarele 1, 2 și 5 nu se poate face cererei online pentru un loc de parcare de reședință.

Leave a Comment