Inspecția Muncii au lansat o aplicație mobilă pentru angajatorii care folosesc zilieri

Andrei Bădescu

Updated on:

TECH
4 minutes
aplicatie-mobila-inspectia-muncii

aplicatie-mobila-inspectia-muncii

Cei de la Inspecția Muncii [ref]Inspecția Muncii – Inspecţia Muncii acţionează pentru asigurarea protecţiei sociale a muncii, în baza prevederilor art. 41 din Constituţia României, republicată, şi, respectiv, a prevederilor Convenţiei OIM nr. 81/1947 privind inspecţia muncii în industrie şi comerţ, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 284/1973 şi ale Convenţiei OIM nr. 129/1969 privind inspecţia muncii în agricultură, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 83/1975. | website [/ref] au lansat o aplicație prin care angajatorii care “contractează” zilieri și îî pot înregistra pentru a fi luați în evidență. Este o trecere majoră de la foaie la online, până acum angajatorii fiind obligați să raporteze zilierii pe foaie, zilnic.

În ceea ce privește punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cei de la Inspecția Muncii fac următoarele  precizări:

  • În termen de 60 de zile de la data înființării Registrului electronic de evidență a zilierilor, respectiv 20.12.2019, se va elabora și publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordinul ministrului muncii și protecției sociale. Acest ordin va stabili metodologia de întocmire și transmitere a registrului electronic de evidență a zilierilor, precum și înregistrările care se efectuează în acesta
  • Potrivit alin. (1) al art. V din OUG nr. 26/2019, prevederile de la art. I pct. 5 si 7 se aplică începând cu data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii și protecției sociale prevăzut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011, inclusiv cu cele aduse prin ordonanța de urgență menționată
  • Potrivit alin. (2) al art. V din OUG nr. 26/2019, la data intrării în vigoare a ordinului ministrului muncii și protecției sociale prevăzut la art. 4^1 din Legea nr. 52/2011, anexele 1 și 2 din Legea nr.52/2011 se abrogă
 Până la intrarea în vigoare a ordinului ministrului muncii și protecției sociale, beneficiarii vor ține evidența zilierilor în Registrul de evidență a zilierilor în format hârtie și vor depune, în continuare, lunar, până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni, un extras al Registrului de evidență a zilierilor conținând înregistrările din luna precedentă. Odată cu intrarea în vigoare a ordinului ministrului muncii și protecției sociale, beneficiarii au obligația să țină evidența zilierilor în Registrul electronic de evidență a zilierilor. 

Din păcate, momentan aplicația este disponibilă doar pe platforma Google Play, pe Appstore-ul celor de la Apple încă se lasă așteptată, nefiind momentan disponibilă.

Obligații ale angajatorului

  • să înființeze și să completeze Registrul electronic de evidență a zilierilor conform modelului stabilit prin ordinul ministrului muncii si justitiei sociale. Registrele electronice de evidență a zilierilor se păstrează la sediul beneficiarului și/sau la punctele de lucru, după caz;
  • să transmită Registrul electronic de evidență a zilierilor, inspectoratului teritorial de muncă, zilnic, înainte de începerea activității de către fiecare persoană care urmează să se afle într-un raport de muncă cu beneficiarul;
  • să prezinte Registrul electronic de evidență a zilierilor organelor de control abilitate;
  • să asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmează să o presteze, precum și cu privire la drepturile și obligațiile sale;
  • să plătească zilierului remunerația cuvenită, prin orice mijloc de plată admis de lege, la sfârșitul fiecărei zile; plata remunerației se poate realiza cel mai târziu la sfârșitul săptămânii sau al perioadei de desfășurare a activității, respectiv lunar, în situația în care perioada de desfășurare a activității depășește 30 de zile, numai cu acordul exprimat în scris de către zilier și beneficiar; modalitatea de plată electronică și aspectele care privesc plata remunerației se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

De asemenea, angajatorul va avea are obligația să înregistreze, în Registrul electronic de evidență, în ordine cronologică, toți zilierii cu care exercită activități cu caracter ocazional. În prezent, angajatorii țin o evidență zilnică a zilierilor în format fizic, pe hârtie, și transmit informări referitoare la această situație lunar, de exemplu în luna februarie pentru luna ianuarie.

Manual utilizare aplicație mobilă Inspecția Muncii

Pentru cei care au nevoie de un manual de utilizare pentru noua aplicație mobilă Inspecția Muncii, îl puteți găsi aici.

Mai este mult până departe, însă inclusiv statul român este forțat să țină pasul cu tehnologia

Leave a Comment