Scutire de impozit pe venit în IT – 2018

Andrei Bădescu

Updated on:

NEWS
3 minutes
Deducere impozit programatori 2018

Angajaţii firmelor de IT din România şi care desfăşoară activităţi în domeniu vor beneficia de scutire de impozit pe venit, potrivit ordinului nr. 1.168 din 14 decembrie 2017,  publicat pe 18 ianuarie în Monitorul Oficial.

Modificări la legislația în vigoare

Scutirea de impozit în IT se va acorda și pentru acei angajați care nu au deloc diplomă de licență, dar sunt înscriși la facultate (nu neapărat pe zona IT), precum și pentru cei licențiați ai unor programe de studii superioare de scurtă durată, conform Ordinului comun nr. 1168/2017/3024/2018/492/2018/3337/2017. Actul a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 52 din 18 ianuarie 2018 și va înlocui de la 1 februarie Ordinul comun nr. 409/4.020/737/703/2017. Ca și până acum, condiția esențială e ca acești angajați să presteze una dintre activitățile din anexa ordinului, altfel neputând beneficia de scutirea de impozit.

Notă: Noul ordin prevede ca angajații care au doar diplomă de bacalaureat va trebui furnizată o adeverință din care să reiasă că respectivul chiar urmează cursurile unei facultăți pentru a putea fi eligibili.

Cine beneficiază de scutirea de 10% pe venit: care programatori de la care firme

În consecință, și lista cu documente justificative pentru obținerea scutirii va deveni puțin mai lungă față de cea de anul trecut. În plus, pe lângă cele opt tipuri de ocupații pentru care se acordă acum scutire, din februarie vor mai figura încă două.

 • programator ajutor: activități de asigurare suport tehnic în realizarea programelor pentru calculator, conform unor specificații predefinite, și asamblarea lor în sisteme coerente, inclusiv testarea în vederea asigurării conformității cu specificațiile;
 • analist ajutor: activități de asigurare suport tehnic pentru realizarea analizei în vederea definirii specificațiilor pentru construirea efectivă a sistemelor informatice, susceptibile să răspundă cerințelor utilizatorilor.

Așa cum spuneam și anul trecut, merită menționat faptul că în faimosul program de guvernare al celor de la PSD era menționat și faptul că “începând cu 2017, propunem extinderea neimpozitării venitului și pentru IT-stii cu studii medii, dar și pentru medici și toți cei care lucrează în cercetare. În felul acesta IT-ul, cercetarea și sănătatea vor deveni domeniile care vor putea să aibă cea mai mare creștere în cazul contribuției acestora la PIB“. Pentru necredincioși cât și cei cu memoria scurtă, puteți arunca un ochi în detaliu, aici. Cu o întârziere de un an, s-au ținut de cuvânt cu ceva, într-un fel, că doar au luat pe altă parte.

Coduri CAEN eligibile pentru scutire impozit pe venit în IT

Acești profesioniști scutiți de impozit lucreză în firme cu următoarele domenii de activitate (coduri CAEN):

 1. Cod CAEN 5821 – Activităţi de editare a jocurilor de  calculator
 2. Cod CAEN 5829 – Activităţi de editare a altor produse software
 3. Cod CAEN 6201 – Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 4. Cod CAEN 6202 – Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
 5. Cod CAEN 6209 – Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei.

Condițiile de acordare a scutirii impozitului pe venit în IT

 • posturile pe care sunt angajați corespund listei cuprinzând ocupațiile menționate în anexa ordinului (e vorba de ocupațiile despre care am vorbit mai sus, din februarie, zece la număr);
 • postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidențiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcție, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare;
 • dețin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învățământ superior de lungă/scurtă durată sau dețin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licență, eliberată de o instituție de învățământ superior acreditată, sau dețin o diplomă de bacalaureat și sunt la facultate și prestează efectiv una dintre activitățile prevăzute în anexă;
 • angajatorul a realizat în anul fiscal precedent și a înregistrat distinct în balanțele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării;
 • veniturile anuale de mai sus au o valoare de cel puțin echivalentul în lei a 10.000 euro pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

 

Leave a Comment