Cardul European Sănătate – Tot ce trebuie să știi

Andrei Bădescu

Updated on:

4 minutes
Cardul European de Sanatate

Am auzit de cardul european de sănătate, dar n-am știut niciodată cu ce te poate ajuta concret și cum poți beneficia de el, asta în antiteză cu asigurarea medicală de travel pe care o primești de la Revolut alegând cardul metal, și despre care toată lumea vorbea de parcă era Sfântul Graal.

Nu știu dacă a observat cineva, însă inclusiv pe site-ul MAE este menționat.

Dacă călătoriţi în spaţiul într-unul din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European ( Norvegia, Lichtenstein, Islanda), Confederaţia Elveţiană puteţi beneficia de serviciile medicale de urgenţă necesare în baza Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate.

Diferența între cei care își fac asigurări private de sănătate și cardul european de asigurări de sociale de sănătate este că cei cu asigurări private aceștia trebuie să aibă bani la ei pentru aceste servicii medicale, care vor fi decontate ulterior de compania de asigurări abia la întoarcerea în țara pe când în cazul cardului european de sanatate, decontarea se face la nivel interinstitutional, între autoritățile din Romania și cele din țara vizitată.

Notă: Cardul european nu poate fi folosit în situația în care asiguratul se deplasează într-un stat membru al UE în vederea beneficierii de tratament medical planificat.

Ce este Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate?

Cardul european de asigurat este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestații medicale necesare în cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene. 

Acest document se eliberează la cererea persoanei asigurate, pentru deplasari scurte (de maxim 12 luni) în afara granitelor Romaniei și este valabil numai pe teritoriul statelor membre UE. Cardul european de asigurat nu este obligatoriu, iar trecerea frontierei nu este condiționată de prezentarea acestuia, fiind suficientă prezentarea oricarui alt tip de asigurare medicala.

Cine poate deține un Card European de Asigurări Sociale de Sănătate ?

Pot beneficia de card european de asigurat toți cetățenii care au calitatea de asigurat în sistemul de asigurari sociale de sănătate și fac dovada achitării la zi a contribuției. 

În situația în care persoana care a obținut un card nu îndeplinește toate condițiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contribuției de asigurari sociale de sănătate) și în aceasta perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al Uniunii Europene, persoana în cauză va suporta contravaloarea acestor servicii. În această situație, casa de asigurări de sănătate emitentă a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii instituției din statul membru care a acordat serviciile și, ulterior, va recupera contravaloarea acestora de la persoana în cauză.

Ce drepturi conferă?

Pentru informații privind serviciile de care beneficieziîin baza Cardului European pe teritoriul UE/SEE, dă un click aici.

Cât costă?

Începând cu 1 ianuarie 2008, cardul este gratuit. De asemenea, este valabil 24 luni de la data eliberării. Cu maxim o lună înainte de expirarea lui, se poate obține unul nou urmând procedura normală de obținere.

Cum se poate obține?

Cardul european de asigurări de sănătate se eliberează la solicitarea asiguratului, care poate depune în scris, la sediul casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află, o cerere -tip. În termen de 7 zile de la depunerea solicitării, cardul va fi primit de asigurat la adresa de domiciliu, prin servicii poștale.

Asiguratul depune în scris, la sediul casei de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află, o cerere-tip (disponibilă pe site-ul CNAS). Se prezintă actul de identitate (BI/CI) în original li se depune o fotocopie a acestuia însotită de documentele doveditoare ale calității de asigurat (după caz, adeverința de salariat, adeverința de asigurat, fotocopia Formularului 212 (Declarația unică) inregistrat la ANAF, talon de pensie, adeverința de elev/student etc). Pentru minori (vârsta până în 18 ani), se atașează copia certificatului de nastere/CI, iar la cererea facută în numele copilului se atașează copia actului de identitate al părintelui care semnează cererea.

Asiguratul va intra în posesia cardului în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor europene privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE. În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică eliberarea cardului european de sănătate sau dacă există situaţii de urgenţă care ar face necesară eliberarea cardului în mai puţin de 7 zile lucrătoare, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului (CIP).

Ce facem în absenţa Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate ?

În situaţia în care asiguratul se află pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene şi, din diferite motive, nu se mai află în posesia CEASS (nu l-a solicitat la plecare, l-a pierdut, a fost distrus sau i-a fost furat sau cardul nu este recunoscut de furnizorul de servicii medicale unde este prezentat sau în orice altă situaţie similară), acesta trebuie să contacteze casa de asigurări care i-a emis cardul (prin poştă, fax, email) şi să  solicite certificatul provizoriu de înlocuire al cardului european de asigurări sociale de sănătate. Casa de asigurări de sănătate îi va trimite certificatul la adresa menţionată în termen de 24 ore.

Leave a Comment