ANCOM introduce noi obligații pentru providerii de internet

Andrei Bădescu

Updated on:

NEWS
4 minutes
Obligații noi pentru internet providerii din România

În ultimii ani, accesul la serviciile de internet în bandă largă (broadband) a cunoscut o tendință ascendentă. Cererea de servicii de internet continuă această tendință, atât din punctul de vedere al numărului de utilizatori, cât și al traficului.

ANCOM va schimba setul de obligații impuse furnizorilor de internet cu noi indicatori de calitate pentru a verifica viteza promisă a internetului și rata reală de livrare, conform unui document ANCOM.

Conform statisticilor ANCOM, numărul conexiunilor la internet fix în bandă largă din România a ajuns la valoarea de 4,4 milioane la finalul anului 2016, înregistrând o creștere anuală de 4,4%. Prin intermediul acestor conexiuni, utilizatorii au realizat un trafic total de 5,4 milioane de TB, în timp ce consumul mediu lunar per conexiune a atins 103 GB. O provocare majoră pentru rețelele bazate pe IP este aceea de a furniza o calitate adecvată a serviciului, așa cum este ea percepută de un utilizator. Un utilizator tipic nu este preocupat de modul în care un anumit serviciu este tehnic implementat, însă este interesat de evaluarea calității serviciului și compararea aceluiași serviciu oferit de către furnizori diferiți prin intermediul unor parametri de calitate orientați spre utilizator. Informarea utilizatorilor finali în ceea ce privește calitatea serviciilor reprezintă așadar o componentă fundamentală într-o piață competitivă.

Prin Decizia nr. 1201/2011 ANCOM a stabilit un set minim de indicatori de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet.
Valorile acestor indicatori nu sunt impuse de ANCOM, fiecare furnizor fiind liber să le stabilească în conformitate cu politica sa comercială. Însă, furnizorii au obligaţia să menţioneze aceste valori în contractele încheiate cu utilizatorii sau pe pagina de internet proprie, după caz.  Astfel, consumatorii vor avea informațiile care le permit să compare serviciile oferite de diverși furnizori în ceea ce privește calitatea.

Potrivit proiectului, vor fi stabiliți anumiți parametri de calitate care vor putea fi măsurați de utilizatorii finali prin intermediul platformei Netograf.ro. De asemenea, clienții furnizorilor de internet (fix și mobil) ar urma să aibă un acces mai facil la “informații relevante, complete, corecte și comparabile, pe bază cărora aceștia să poată evalua performanță serviciilor de acces la internet”.

Proiectul de decizie prevede în sarcină furnizorilor de servicii de acces la internet și o serie de obligații corelate cu platforma informatică Netograf.ro, pentru o funcționare optimă a platformei, printre care și aceea de a nu taxa, contoriza, limită sau blocă traficul de date consumat de utilizatorii finali dinspre și înspre Netograf.ro. De asemenea, fiecare furnizor va afișa pe pagina principală a propriului site, la loc ușor vizibil, un link direct, cu o denumire adecvată, către aplicația pusă la dispoziția utilizatorilor finali de ANCOM.

În plus, pe baza testelor efectuate de tine, aplicația Netograf va calcula și valorile medii ale parametrilor tehnici înregistrați de furnizorul tău (de exemplu, valoarea medie națională a vitezei serviciului de internet sau valoarea medie a acesteia pe localitate), informații care vor permite și altor utilizatori să evalueze performanța rețelei furnizorului tău, așa cum ea a fost experimentată de tine și de alți utilizatori.

Indicatori calitate internet ANCOM

 1. Indicatori de calitate tehnici:
  • Viteza de transfer a datelor
  • Întârzierea de transfer
  • Variația întârzierii de transfer
  • Rata pierderii de pachete
 2. Indicatori de calitate administrativi:
  • Termenul de remediere al unui deranjament sau, în mediul corporatist, time to resolve
  • Termenul necesar pentru furnizarea serviciului (în zile) sau, time to deliver / implement – perioada de timp din momentul semnării contractului până la activarea a abonamentului
  • Termenul de soluționare a unei reclamații
Serviciu/

Aplicație

Viteza de transfer a datelorÎntârziereaVariația întârzieriiRata pierderii de pachete
DownloadUpload
Browsing (text)+++++++
Browsing (media)+++++++++
Download de fișiere+++++++
Tranzacții+++++
Streaming media+++++
VoIP+++++++++
Jocuri++++++++++

– : nerelevantă         +: puțin relevantă     ++: relevantă          +++: puternic relevantă

Furnizorii trebuie să includă în contractele încheiate cu clienţii lor valorile acestor indicatori, exprimate în ore sau zile, după caz.
Contractul trebuie să conţină şi informaţii privind despăgubirile pe care trebuie să le primeşti dacă deranjamentul nu este remediat în termenul menţionat, dacă nu îţi este respectat termenul de conectare a serviciului sau dacă nu ţi se soluţionează la timp reclamaţia transmisă către furnizor. De asemenea, contractul trebuie să prevadă modul de calcul al despăgubirilor acordate (reducere din valoarea abonamentului, creditare trafic etc.) şi ce trebuie să faci pentru a obţine despăgubirile indicate.
Dacă furnizorul nu îşi respectă obligaţiile contractuale referitoare la termenul de remediere a defecţiunilor şi acordarea despăgubirilor te poţi adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. În această situaţie, ANCOM poate oferi consiliere şi mediere, neputând însă sancţiona furnizorul.
Dacă ai încheiat un contract în care nu este precizat termenul de remediere a deranjamentelor, ANCOM poate lua măsuri. Sesizează ANCOM!

Leave a Comment