Programul “Casa Verde” începe pe 9 Septembrie

Andrei Bădescu

Updated on:

4 minutes
casa-verde-panouri-fotovoltaice-2019
casa-verde-panouri-fotovoltaice-2019

Înscrierile în programul „Casa Verde – Panouri fotovoltaice” 2019 vor începe în luna septembrie și se va adresa persoanelor fizice, ce pot deveni, astfel, și producători de energie electrică. Românii care vor să primească ajutor pentru instalarea de panouri fotovoltaice vor putea depune cereri, începând cu 9 septembrie 2019.

Dosarele de finanțare pentru noul program se vor depune exclusiv electronic.

Prin accesarea programului, pot fi instalate sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională.

Care este bugetul programului Casa Verde – Panouri fotovoltaice?

Potrivit ministrului Mediului, bugetul alocat pentru programul “Casa Verde – panouri fotovoltaice” este de 656 milioane RON, din care 536 de milioane de lei prin Programul Operațional Regional (POR) și 120 de milioane de lei de la AFM[ref]AFM – Administrația Fondului pentru Mediu | website[/ref].

Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 20.000 lei, iar estimarea ministerului este că vor fi finanțate aproape 33.000 de construcții (case / firme), mai precis, 32800 de spații locative.

EXEMPLU: Beneficiarul finanțării achită instalatorului contribuția proprie (ex. de calcul – în situația unei investiții cu valoarea totală de 25000 lei, finanțarea acordată este de 20.000 lei pentru o putere instalată de cel puțin 3kWp, iar contribuția proprie a persoanei fizice este de 5000 lei. Dacă investiția este 15000 lei, statul va plăti 90% din această sumă și anume 13500 lei.

Ce se poate face cu banii?

Prin accesarea programului, pot fi instalate sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională.

Pentru a beneficia de finanțare în cadrul programului, persoana fizică trebuie să respecte criteriile de eligibilitate a solicitantului, criteriile de eligibilitate a proiectului și cerințele tehnice ale componentelor sistemului de panouri fotovoltaice.

De asemenea, solicitanții trebuie să prezinte documentele necesare pentru înscriere așa cum se regăsesc în Ghidul de finantare.

Scopul programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice îl reprezintă creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrarea surplusului în sistemul energetic național.

Care este ghidul de finanțare?

Ghidul de finanțare al programului Case Verde – Panouri Fotovoltaice 2019 poate fi accesat pe site-ul AFM, la această adresă.

Cine sunt instalatorii aprobați pentru instalare panouri fotovoltaice?

Lista instalatorilor aprobați pentru instalarea panourilor fotovoltaice din cadrul proiectului Casa Verde pentru fiecare județ din țară poate fi accesată la această adresă.

Cum se depune dosarul pentru programul Case Verde de instalare a panourilor fotovoltaice?

Pentru obţinerea fondurilor, cei interesaţi trebuie să meargă la un instalator validat de AFM, pentru înscriere, cu următoarele documente:

  • cerere de finanţare tehnoredactată
  • copia actului de identitate
  • extrasul de Carte Funciară nu mai vechi de 30 zile
  • rezultat pentru dreptul de proprietate
  • dovezi că nu are restanţe la taxe şi impozite

Pasul al doilea este ca instalatorii să încărce în aplicație documentele și să aștepte rezervarea finanțării.

De la momentul în care AFM şi-a dat acordul pentru dosarul unui solicitant şi i-a rezervat finanţarea, firma de instalare are la dispoziţie opt luni să instaleze sistemele fotovoltaice.

Al treilea pas este demararea procedurilor de obținere a ATR (aviz tehnic de racordare), caz în care documentația depinde de fiecare distribuitor de energie electrică în parte.

ATR trebuie obţinut de solicitant, nu de firma de instalatori, iar acesta are la dispoziţie 90 de zile să îl obţină de la distribuitorul de energie electrică.

Pasul al patrulea este instalarea propriu-zisă a sistemului de panouri fotovoltaice.

Pasul al cincilea este decontarea plății în relația firmei instalatoare cu Administrația Fondului pentru Mediu.

Rezultatele dosarelor din programului Casa Verde – Panouri Fotovoltaice

Leave a Comment